Organizacja pogrzebu

Oferujemy Państwu kompleksową organizację pogrzebu. W tym trudnym czasie ciężko jest skupić swoje myśli oraz skoncentrować się na kwestii urządzenia pochówku, dlatego nasz zakład pogrzebowy gwarantuje Państwu pomoc oraz profesjonalne wsparcie i doradztwo.

Do zakładu pogrzebowego należy zgłosić się w momencie otrzymania karty zgonu. W tym momencie nasi pracownicy zajmują się transportem ciała zmarłej osoby do chłodni. Wtedy także mogą Państwo wybrać trumnę oraz wieńce i kwiaty. Przed ceremonią zajmujemy się kosmetyką oraz przygotowaniem ciała do pochówku.

Bierzemy odpowiedzialność za wszystkie dokumenty niezbędne do organizacji pogrzebu, do obowiązków rodziny zmarłej osoby należy wówczas tylko wyznaczenie daty i miejsca uroczystości oraz obrządku religijnego.

Wymagane dokumenty

Poniżej prezentujemy Państwu dokumentów, które są niezbędne podczas organizacji pogrzebu:

  • karta zgonu wypisana przez lekarza,
  • akt zgonu,
  • dowód osobisty osoby zmarłej oraz osoby zamawiającej usługi pogrzebowe,
  • dokument potwierdzający stosunki pokrewieństwa zmarłego z osobą zlecającą organizację ceremonii (akt urodzenia lub małżeństwa),
  • ostatni odcinek emerytury lub renty (w przypadku świadczenia na poczet pokrycia kosztów pogrzebu).

Wymagane jest także dostarczenie ubrań, w których zmarły ma zostać pochowany.