Jakie dokumenty są niezbędne do załatwienia pochówku?

Śmierć bliskiej osoby to zawsze bolesne przeżycie, na które nie jesteśmy gotowi. Aby zorganizować pochówek, konieczne jest przygotowanie dokumentów, bez których organizacja pogrzebu nie będzie możliwa.

 

Dokumenty niezbędne do organizacji pogrzebu

Pierwszym dokumentem, który jest konieczny do załatwienia dalszych formalności, jest karta zgonu. Wystawia ją lekarz rodzinny, lekarz Pogotowia Ratunkowego lub lekarz udzielający świadczeń lekarskich w szpitalu przez ostatnie 30 dni przed śmiercią. Karta zgonu jest niezbędna do uzyskania kolejnego ważnego dokumentu, czyli aktu zgonu.

Akt zgonu wydawany jest przez Urząd Stanu Cywilnego odpowiadający miejscu, w którym nastąpił zgon. Nie jest istotne miejsce zameldowania osoby zmarłej. Do Urzędu trzeba udać się do 3 dni po śmierci bliskiej osoby. Aby otrzymać akt zgonu, należy dostarczyć do urzędu kartę zgonu oraz dowód osobisty lub paszport zmarłego. Akt zgonu wydawany jest tego samego dnia. Warto złożyć wniosek o wydanie 3 odpisów tego dokumentu. Mogą być potrzebne do załatwienia kolejnych niezbędnych formalności.

 

Dokumenty potrzebne w zakładzie pogrzebowym

Po załatwieniu formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego należy udać się do zakładu pogrzebowego. Do zakładu pogrzebowego koniecznie trzeba dostarczyć kartę i akt zgonu. Bez tych dwóch dokumentów niemożliwa będzie organizacja pogrzebu.

Zakład pogrzebowy będzie potrzebował również NIP osoby zmarłej oraz współmałżonka, legitymację ZUS zmarłego i małżonka, dowód osobisty współmałżonka, zaświadczenie z pracy osoby zmarłej oraz dokument potwierdzający pokrewieństwo ze zmarłym, np. akt urodzenia, akt ślubu. Kolejnym przydatnym dokumentem jest legitymacja emeryta-rencisty zmarłego lub współmałżonka. Dokument ten jest niezbędny, jeśli chcemy uzyskać zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł na pokrycie kosztów pogrzebu. Jeśli nabożeństwo będzie odbywało się poza parafią zmarłego, należy również przygotować zaświadczenie z parafii, do której należała osoba zmarła.

W przypadku, gdy rodzina zmarłego ma grobowiec rodzinny, należy przygotować kartę informacyjną grobu.