Jak przetransportować zwłoki z innego miasta?

Choć chcielibyśmy zaplanować możliwie najwięcej, to niestety utraty bliskiej osoby często nie jesteśmy w stanie. Zdarza się więc, że nieoczekiwanie odchodzi ona w innym mieście. Żeby dokonać pochówku w miejscu zamieszkania osoby zmarłej i/lub rodziny należy więc w takiej sytuacji przetransportować ciało. Jest kilka metod na zorganizowanie takiego transportu, choć najlepszą zdaje się być  oddanie wykonania tej usługi w ręce domu pogrzebowego. Wynika to z tego, że oprócz szeregu czynności administracyjnych, które należy wykonać przed transportem zwłok, to dodatkowo pojazd musi spełniać konkretne wytyczne, takie jak m.in. odgrodzenie kierowcy od powierzchni, którą zajmuje w karawanie trumna.

 

Jakie są możliwości transportu ciała zmarłego między miastami?

Wyróżnia się dwie metody przewozu ciała. Zwłoki można przewieźć zarówno drogą środka komunikacji masowej, jak kolej, samolot czy statek. Takie rozwiązanie wymaga od bliskich zmarłego uzyskanie zezwolenie od odpowiedniego organu. Ponadto w środku transportu muszą zostać spełnione wszelkie środki sanitarne oraz bezpieczeństwa. Wiele z kompanii przewozowych wyraża jednak zgodę jedynie na przewóz urn. 

W przypadku transportu drogowego zezwolenie takie należy uzyskać jedynie, gdy odległość między miejscem zgonu (aktualnej obecności ciała) a docelowym miejscem pochówku jest większa niż 60 km. Wniosek taki należy złożyć do powiatowego inspektoratu sanitarnego odpowiedniego do jednostki administracyjnej, w której znajdują się zwłoki. Decyzję do wniosku co do zasady wydawane są niezwłocznie, w ciągu nie więcej niż 3 dni od daty złożenia. Usługi takie świadczą wyspecjalizowane podmioty. Wynika to z faktu, że pojazd transportowy spełniać musi następujące warunki:

  • kabina kierowcy musi być odgrodzona od trumny;
  • w pojeździe muszą być zastosowane rozwiązanie uniemożliwiające trumnie zmianę położenia w trakcie jazdy;
  • musi być oznakowany, wskazując na swoje przeznaczenia.